Presto Logo Versie 1.0.1
Docs Menu

Rekeningen beheren

U kan eenvoudig alle ingegeven rekeningen opnieuw bekijken en bewerken indien nodig. Klik in het invoerscherm op ‘Bekijk opgeslagen rekeningen’. Er zal een tabel zichtbaar worden met alle opgeslagen rekeningen.

Rekeningen zoeken

Wanneer u een rekening een naam hebt gegeven bij het opslaan, kan u deze zo eenvoudig terugvinden. Anders zal u rekeningen moeten terugvinden op het nummer van de rekening of op het bedrag van de rekening.

Wat met opgeslagen rekeningen?

Dit is een detail overzicht van alle rekeningen die in uw Presto kassa zitten. Alle shiften van alle dagen. Wanneer u hier een rekening aanpast of verwijderd zullen alle totalen van uw restaurant automatisch herrekend worden.

Rekeningen bewerken

Wanneer u een rekening wilt bewerken klikt u rechts van de rekening op het potlood icoon. Het normale invoer scherm wordt opnieuw zichtbaar, maar alle aantallen van die rekening worden automatisch ingevuld! U kan nu deze aantallen bewerken en het totaal bedrag opnieuw laten berekenen. Als u deze aanpassingen ook effectief wilt toepassen, moet u de rekening opnieuw opslaan.

Rekeningen verwijderen

Om een rekening te verwijderen doen we ongeveer hetzelfde als een rekening bewerken. We klikken rechts van de rekening op de vuilbak en de rekening zal verwijderd worden. Dit kan niet meer ongedaan worden, en herberekend alle totalen van uw restaurant.